Renovering och renovräkning

Hundratusentals lägenheter inom miljonprogrammet är i behov av upprustning.

Ofta leder renoveringarna till kraftiga hyreshöjningar. De som drabbas hårdast av sådana här hyreshöjningar är ensamboende kvinnor över 65 år, ensamstående med barn och stora barnfamiljer. Många gånger tvingas dessa människor att flytta – man kan tala om renovräkning. Renovräkning är en sammansättning av orden renovering och vräkning som används för att illustrera de dramatiska konsekvenser som renoveringar med höga hyreshöjningar kan föra med sig.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten måste ta ett övergripande ansvar för att både möjliggöra ett nödvändigt underhåll av bostadsfastigheter och att människor kan bo kvar i sina hem. Detta kräver att lagstiftningen och de ekonomiska förutsättningarna ändras.
  • Hyresgäster måste få ett lagreglerat inflytande vid renovering av deras hem som stärker möjligheten att bo kvar.
  • Hyresgäster behöver starkare skydd mot kraftiga hyreshöjningar.
  • Inför en hållbarhetspremie och bra finansieringsförutsättningar för miljömässiga och sociala investeringar i miljonprogrammet som stödjer en hållbar utveckling.