Ortsbegreppet

Begreppet ort i Hyreslagen, dvs att man vid prövning av om en hyra är skälig i första hand ska jämföra med likvärdig lägenhet på orten.

Det är naturligt eftersom hyresnivån och hyressättningen utgår från förutsättningarna i respektive kommun. På senare tid har ortsbegreppet kommit att vidgas i praxis så att även närliggande kommuner kan räknas in. Ortsbegreppet blir aktuellt endast då hyresnämnden gör en så kallad direktjämförelse, inte vid skälighetsbedömningar. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Begreppet ort ska i första hand tolkas som kommun.