Konceptrenoveringar

Konceptrenoveringar är en benämning som står för att enskilda lägenheter som blir lediga byggs om till hög standard.

På så sätt kan fastighetsägaren höja hyran kraftigt utan att göra de grundläggande investeringarna i form av t.ex. stambyte, renovering av tak- och fasad, fönsterbyten, nya energisystem. Det är inte hållbart.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten bör stödja finansieringen av hållbara investeringar i det befintliga hyresrättsbeståndet.
  • Skattesystemet ska gynna hållbara investeringar genom ROT-stöd till hyresrätter och skattefria underhållsfonder.
  • Allmännyttan bör inte sälja bostäder till företag som har konceptrenoveringar som affärsidé.