Kategoribostäder

Särskilda boenden för äldre, studentbostäder och gruppbostäder är naturliga inslag även på en bostadsmarknad som i grunden är generell.

Detsamma gäller att vissa bostäder behöver upplåtas till särskilda grupper t.ex. med sociala kontrakt som hanteras av socialtjänsten. Kategoribostäder och sociala kontrakt ska inte förväxlas med ”social housing” som innebär att särskilda bostäder byggs för de som inte kan göra sig gällande på den ordinarie bostadsmarknaden.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Hus med kategoribostäder och bostäder som upplåts med förtur till särskilt behövande bör vara integrerade i det vanliga bostadsbeståndet.
  • Under de senare åren har antalet sociala kontrakt ökat markant. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren. När ansvaret tryckts ned ända till socialkontoren fördelas bördan ojämlikt, eftersom olika kommuner har olika förutsättningar. Här skulle staten kunna ta ett större ansvar för utjämning.