Kameraövervakning

Kameraövervakning kan göra att en miljö upplevs som tryggare samtidigt som övervakning kan vara integritetskränkande.

Övervakning får därför bara förekomma om det finns ett uttryckligt behov och för ett särskilt syfte. Att det behövs övervakning är dock ett symtom på otrygghet. Reglerna för kameraövervakning kan dock vara ännu striktare för kommunala bostadsföretag som i vissa sammanhang kan betraktas som myndighetsutövare, och därmed måste ansöka om tillstånd för kameraövervakning. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Innan kameraövervakning sker bör andra lösningar för ökad trygghet prövas.
  • Kameraövervakning i bostadsmiljöer ska inte ske mot de boendes önskemål.