Individuell mätning och debitering IMD

I Sverige ingår vanligtvis värme och varmvatten i hyran, men det kan också vara så att förbrukningen mäts i varje lägenhet och hyresgästen får betala för sin egen förbrukning det kallas IMD (Individuell mätning och debitering).

För framför allt varmvatten kan det vara ett sätt att hålla nere förbrukning och därmed både kostnader och belastning på miljön. Värme förflyttar sig mellan lägenheter och det är fastighetsägaren som har störst möjligheter att vidta åtgärder för att minska behovet av värme i en fastighet. 

El är vanligare att hyresgästen har ett eget abonnemang för men även på el förekommer att Fastighetsägaren har ett abonnemang och sedan fördelar lägenhetsförbrukningen till hyresgästerna. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Individuell mätning och debitering av varmvatten/vatten är en bra åtgärd under förutsättning att finansieringen sker genom besparing, husets vattensystem är effektivt, man mäter verklig förbrukning och hyresgästen har möjlighet att följa sin förbrukning. 
  • Individuell mätning och debitering av värme är generellt tveksamt. Det är svårt att få rättvisa mellan lägenheter och det tar bort incitamenten från fastighetsägaren att göra husen mer energieffektiva.