Hyressättning

I Sverige har vi en modell för hyresmarknaden som vilar på tre ben.

Det handlar om bruksvärdeshyror, ett kollektivt förhandlingssystem och en stor allmännyttig hyressektor. Modellen ska balansera hyresgästernas och fastighetsägarnas intressen.  

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Med lokala modeller för systematisk hyressättning tar hyresmarknadens parter ansvar för en hyressättning med bruksvärdet som grund.
  • Bruksvärdeshyror innebär att lika lägenheter ska ha lika hyra och att hyran ska spegla hyresgästernas allmänna värderingar.
  • Kollektivt förhandlade hyror balanserar parternas intressen och är bättre än både marknadshyror och hyresreglering.