Bostadsförmedling

Bostadssökande ska inte vara beroende av kontakter eller kontanter för att skaffa sig ett hem.

Fördelningen av bostäder ska ske efter objektiva och öppna principer i en kommunal bostadskö. Då minskar risken för diskriminering och det blir enkelt att förutse när man kommer att få en bostad. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Kommunen ska ta ansvar för att det finns en offentlig bostadsförmedling.
  • Både privata och allmännyttiga hyresvärdar ska förmedla sina bostäder genom bostadsförmedlingen.
  • Inkomstkraven på hyresgäster ska vara transparenta, rimliga och rättvisa.