Bostadsbyggande

Bostadsbyggandet måste inriktas mot fler hyresrätter som normal- och låginkomsttagare kan efterfråga.

Det måste byggas minst 30 000 hyresrätter per år. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten måste medverka i finansieringen genom topplån och investeringsstöd.
  • Kommunerna måste planera för bostadsbyggande och erbjuda rimliga mark- och exploateringsvillkor.
  • Konkurrens, innovation och industrialisering i byggsektorn måste främjas.