Bostadsbrist

Brist på bostäder hindrar människor och samhället att växa och utvecklas.

243 av landets 290 kommuner har brist på bostäder. 93 % av befolkningen bor i en kommun med bostadsbrist. Boverket beräknar att det behöver byggas ca 67 000 lägenheter per år fram till 2025. Vi bygger nu mindre än 50 000/år.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Staten måste ta ett tydligare nationellt ansvar för både planeringen och finansieringen av bostadsbyggandet.
  • Det behövs en regional bostadsplanering som gör att alla kommuner tar gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen.