Bostadsbidrag

I Sverige ska vi ha en generell social bostadspolitik.

En politik där olika upplåtelseformer behandlas likvärdigt och där staten ta ansvar för att bostadsinvesteringar kan finansieras med rimliga villkor. Som komplement behövs bostadsbidrag och bostadstillägg för hushåll med lägre inkomster och/eller stor försörjningsbörda.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Bostadsbidragen och bostadstilläggen har urholkats under årtionden och måste förstärkas.
  • Bostadsbidrag är en mindre utpekande och mer inkluderande lösning än att det byggs särskilda bostäder för ekonomiskt svaga grupper, s.k. social housing.