Boendekostnader

Till skillnad från i många andra länder är hyreslägenheter i Sverige oftast fullt utrustade med köks- och badrumsinredning och underhåll, värme och varmvatten ingår i hyran.

Hyresgäster betalar i snitt 28 % av disponibel inkomst i hyra, betydligt mer än boende i äganderätt och bostadsrätt.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Det behövs en skattereform som gör beskattningen av boende i hyresrätt mer likvärdig med andra upplåtelseformer.
  • Hyresgäster måste ges ett större inflytande och större möjligheter att själv välja till- och frånval.