Boendeinflytande

Hyresgäster ska ha möjlighet att påverka sin hemmiljö.

Det är hyresgästen som är experten på att bo just där. Inflytande över det egna hemmet och den gemensamma hemmiljön är viktigt för trivseln, oavsett om det handlar om val av köksutrustning, utformningen av gårdeneller omfattande renoveringar.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Öka hyresgästernas möjligheter att tillsammans påverka sin boendemiljö.
  • Utveckla möjligheterna att påverka kvalitet och utrustning i hemmet.
  • Stärka hyresgästernas inflytande vid ombyggnad.