Andrahandsuthyrning och inneboende

Rätten att hyra ut sin lägenhet i andra hand är viktig för hyresgästerna.

Den gör det möjligt att ha kvar sin bostad och slippa kostnader för dubbelt boende då man t.ex. tillfälligt arbetar eller studerar på annan ort eller vill pröva samboende. Hyresgästen måste ha hyresvärdens godkännande eller hyresnämndens tillstånd. Sedan 2013 gäller olika regler, bl a för hur hyran sätts vid andrahandsuthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt. För hyresrätt gäller fortfarande att hyran ska sättas med bruksvärdet som grund. För bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren i princip ta ut marknadshyra eftersom hyran får baseras på en schablon beräknad utifrån marknadsvärdet på bostadsrätten med tillägg för månadsavgiften. En andrahandshyresgäst som betalat för mycket i hyra kan få tillbaka pengar om den har hyrt i andrahand.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Det är bra att lägenheter som hyresgästen inte använder under en period kan hyras ut i andrahand. Boende i andra hand kan dock aldrig jämställas med ett tryggt boende med de villkor som ett förstahandskontrakt ger. Som andrahandshyresgäst bor du ofta både otryggt och med hög hyra.
  • Olika hyressättningsregler för andrahandsuthyrning av hyresrätt respektive uthyrning av bostadsrätt har skapat osäkerhet om vad som gäller och drivit upp andrahandshyrorna. Bruksvärdesregeln bör därför omfatta all andrahandsuthyrning.