Ägarlägenheter

Ägarlägenheter är en relativt ny upplåtelseform som infördes i Sverige år 2009.

Då blev det möjligt att låta varje lägenhet i ett nybyggt flerbostadshus bli en egen fastighet och bilda en gemensamhetsanläggning för gemensamma utrymmen och förvaltningen av huset. Radhus på höjden. Intresset för att bygga ägarlägenheter har varit ytterst begränsat. 

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Ägarlägenheter tillför inte bostadsmarknaden något nytt av värde eftersom bostadsrätten idag är en väl etablerad form för ägande i flerbostadshus.  
  • Ägarlägenheter som investeringsobjekt för uthyrning skapar fler hyresrätter med otrygga förhållanden för hyresgästen.