Skator i tvist
Unsplash

Tvistlösning

Hyresgästföreningen tycker att parterna på hyresmarknaden måste ta fullt ansvar för hyressättningen och hyresförhandlingarna.

Tvistlösning

Hyresgästföreningen tycker att parterna på hyresmarknaden måste ta fullt ansvar för hyressättningen och hyresförhandlingarna. En gemensam syn på förhandlingsprocess och förhandlingsunderlag för de årliga förhandlingarna om hyresnivån är grundläggande för att förhandlingssystemet på hyresmarknaden ska fungera ändamålsenligt. Vid oenighet i det lokala förhandlingsarbetet är det viktigt med tydliga spelregler och tvistlösningsmekanismer.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Hyresförhandlingarna ska vara transparenta och tydliga med i första hand partsammansatta tvistlösningsmekanismer för det allmännyttiga och privata beståndet.
  • Det är viktigt för förhandlingssystemets funktion och legitimitet att förhandlingarna hålls lokala i så stor utsträckning som möjligt.
  • En oberoende tvistlösning kan inrättas om det finns en partsammansatt tvistlösning i botten.
  • Sanktioner behöver inrättas för att beivra missbruk av tvistlösningsmekanismen.