Händer hjärtan
Unsplash

Trygghet

I ett bra samhälle kan människor känna sig trygga i alla avseenden.

Trygghet

I ett bra samhälle kan människor känna sig trygga i alla avseenden. Inom boendet handlar det om att man ska kunna känna sig trygg och säker i sitt hem och i sin närmiljö – i livet mellan husen. Det handlar om upplevd säkerhet när du rör dig till och från ditt hem, om att kunna förvara dina ägodelar utan att oroa dig för om de får vara ifred. Men det handlar också om sådant som att veta att du får bo kvar i ditt hem och kan betala den hyra som begärs.

 
Hyresgästföreningen anser att:

  • En social bostadspolitik ger människor rätt och råd att bo och trygghet och inflytande för hyresgäster.
  • Trygghet i boendet innebär att renoveringar inte blir renovräkningar, att andrahandsmarknaden hålls sund och att hyror inte blir orimliga i vare sig nybyggda eller befintliga hyreshus.
  • Förutsättningar för ökad trygghet nås bland annat genom att säkra den svenska modellen på hyresmarknaden, som ger hyresgästerna inflytande och besittningsrätt och som hindrar oskäliga hyreshöjningar.
  • En stadsplanering som bidrar till att binda samman stadens delar och motverka boende segregation bidrar till trygga miljöer.
  • Kommunen och andra aktörer måste ta ansvar för en resursfördelning efter de behov som finns i olika stadsdelar för att tryggheten ska kunna upprätthållas.
  • Kostnaden för fastighetsbolagens övervakning och vakter ska bäras av alla tillsammans, inte endast av hyresgästkollektivet.