Ung kvinna och man böjer sig över flyttlådor i tom lägenhet.
.

Trångboddhet

När bostadsbristen är svår måste fler tränga ihop sig. Särskilt utbredd är trångboddheten bland dem som är födda utanför Europa.

Trångboddhet

När bostadsbristen är svår måste fler tränga ihop sig. Särskilt utbredd är trångboddheten bland dem som är födda utanför Europa. Nästan var fjärde i den gruppen bor i ett hushåll med mer än två personer per sovrum. Men trångboddheten har ökat kraftigt även i andra grupper. I åldrarna 30–39 år är så många som 11 procent trångbodda enligt norm 2, det vill säga mer än två boende per sovrum. Samtidigt växer grupperna som har mycket gott om plats hemma. Det gäller framför allt äldre personer. Bland dem som är över 65 år har mer än sex av tio vad SCB kallar hög utrymmesstandard. Det betyder att de har mer än ett sovrum per person i sina bostäder.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Att den ensidiga fokuseringen på små lägenheter, både från marknaden och från staten genom investerings­stödet, måste brytas.
  • Investerings­stödets yt- och rumsbegränsning måste avskaffas.
  • Trångboddhet bekämpas bäst genom en blandning av bostadspolitik och arbetsmarknadsåtgärder, dvs tillräckligt många bostäder till rimliga hyror, samt åtgärder för full sysselsättning.