Överenskommelse
pexels.com
Överenskommelse

Statsstödsregler

Den inre marknaden med gemensamma konkurrens- och statsstödsregler är en stor del av EU-samarbetet.

Statsstödsregler

Den inre marknaden med gemensamma konkurrens- och statsstödsregler är en stor del av EU-samarbetet och idag är medlemsstaternas möjligheter att ge stöd eller subventioner till bostadsbyggande begränsade. Undantag från huvudregeln om att statsstöd i princip är förbjudet föreligger i två fall:
1) som så kallade ”tjänster av allmänt ekonomiskt intresse” (SGEI) som tillåter medlemsstaterna att stödja byggnation av bostäder för socialt utsatta och låginkomsttagare, och
2) i form av Blockundantagsförordningen (GBER). Det svenska investeringsstödet för hyresbostäder baseras inte på SGEI, utan mot GBER artikel 56, som reglerar undantag för infrastrukturprojekt. I det senare undantaget finns inte definierat kriterier för förmedling eller andra begränsningar. Det ska dock påpekas att det ännu inte har prövats rättsligt huruvida bostäder ska ingå i blockundantaget för infrastruktur.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Bostadsmarknaden är inte vilken marknad som helst, vilket motiverar EU:s medlemsstater att ge olika former av stöd för att bostäder ska kunna garanteras som en rättighet för alla.
  • Utformningen och villkoren för sådana stöd ska i högre utsträckning än idag bestämmas av medlemsstaterna själva, utan rädsla för prövning eller återbetalning.