EU-flaggor
Unsplash

Sociala pelaren (EU)

Den sociala pelaren består av 20 principer om sociala rättigheter som ska säkerställa att välfärdssystem och arbetsmarknader ska vara välfungerande för alla EU:s medborgare.

Sociala pelaren (EU)

Den sociala pelaren består av 20 principer om sociala rättigheter som ska säkerställa att välfärdssystem och arbetsmarknader ska vara välfungerande för alla EU:s medborgare.

Den sociala pelaren omfattar områden som ligger delvis eller helt utanför EU-institutionernas kompetens och är ett försök att från EU:s sida hantera efterdyningarna av 2008 års finanskris.

Av den sociala pelarens 20 principer är det i synnerhet den 19:e principen om boende och stöd för hemlösa som påverkar svensk bostadspolitik. Den slår fast att subventionerade bostäder och bostadsbidrag ska finnas för dem som behöver det.

 
Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Bostadspolitiken ska också fortsättningsvis vara en nationell angelägenhet och omfattas av subsidiaritetsprincipen. Vi motsätter oss detaljstyrning från Bryssel.
  • Den sociala pelaren ska begränsas till att ge uttryck för en övergripande ambition inom unionen, där tillvägagångssätt och metod är en fråga för den enskilda medlemsstaten att bestämma över.