Barn håller hand
Unslash

Rörlighet i bostadsbeståndet

Hyresrätten har en viktig roll på bostadsmarknaden genom att den är tillgänglig utan kapitalinsats och att det är lätt att flytta till exempel till jobb och utbildning då behoven ändras.

Rörlighet i bostadsbeståndet

Hyresrätten har en viktig roll på bostadsmarknaden genom att den är tillgänglig utan kapitalinsats och att det är lätt att flytta till exempel till jobb och utbildning då behoven ändras. Hyresgäster är också betydligt rörligare än boende i ägda boendeformer. Men det ska vara en rörlighet på hyresgästens villkor – ingen ska tvingas flytta.Boende i hyresrätt måste kunna vara både ett boende under en kort tid och ett boende för hela livet. Den relativt låga rörligheten i bostadsrätt och egna hem kan öka genom att fastighetsskatten återinförs.
 

Hyresgästföreningen anser att:

  • Hyresgästers rätt att bo kvar – besittningsskyddet och spärren mot oskäliga hyror måste försvaras.
  • Hyresrätten ska vara ett tryggt boende för alla skeden i livet.
  • För att öka rörligheten ska det byggas fler hyresrätter med hyror som normal- och låginkomsttagare kan efterfråga, och fastighetsskatten ska återinföras för bostadsrätt och egna hem.
  • För att öka rörligheten bland äldre ska satsningar på äldreboenden med rimliga hyror genomföras.