Pengar i glas
Unsplash

Överhyra

En andrahandshyra får inte vara högre än den förstahandshyresgästen betalar för lägenheten om den hyrs ut omöblerad.

Överhyra

En andrahandshyra får inte vara högre än den förstahandshyresgästen betalar för lägenheten om den hyrs ut omöblerad. Är lägenheten möblerad kan man lägga på en summa för att hyresgästen får använda inventarierna. Ett skäligt påslag är enligt rättspraxis, 10–15 procent av hyran. Om man tar ut för hög hyra kan den som hyr i andra hand i efterhand vända sig till hyresnämnden för att få hyran man betalat prövad och kräva tillbaka överhyran plus ränta i upp till två år.
 
Sedan 2013 gäller olika regler för hur hyran sätts vid andrahandsuthyrning av hyresrätt respektive bostadsrätt. För bostadsrätt kan bostadsrättsinnehavaren i princip ta ut marknadshyra eftersom hyran får baseras på en schablon beräknad utifrån marknadsvärdet på bostadsrätten med tillägg för månadsavgiften, samt att eventuella överhyror inte går att återfå retroaktivt.

 
Hyresgästföreningen anser att:

  • Vi behöver fler trygga förstahandskontrakt.
  • Andrahandsuthyrning ska ske enligt bruksvärdesprincipen i alla upplåtelseformer och privatuthyrningslagen ska avskaffas.