Husfasad mot blå himmel
Unsplash

Markpolitik

Kommunerna har planmonopoI och har därför stort inflytande över hur marken ska användas även om kommunen inte äger marken själv.

Markpolitik

Med en aktiv markpolitik och planering kan kommunen främja bostadsbyggandet och en hållbar stadsutveckling.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Bostadsbehovet ska analyseras och översättas till en nationell plan för bostadsbyggande som sedan bryts ner på kommunnivå. Kommuner som inte planerar efter behov ska bemötas med sanktioner.
  • Staten ska ge ekonomiska incitament till kommuner med en planerings- och byggtakt som följer bostadsbehovet.
  • Kommunen ska skapa gynnsamma mark- och exploateringsvillkor som ger förutsättningar för att bygga hyresrätter med rimliga hyror.
  • Förköpslagen måste återinföras för att ge kommunerna stärkt möjlighet till strategiska markköp för att skapa förutsättningar för framtida bostadsbyggande.
  • Tomträtten utgör ett kommunalt verktyg som kan användas för att stimulera till fler hyresrätter.
  • Kombinera satsningar på infrastruktur med hållbart bostadsbyggande.