Finanser och lån
Unsplash

Kreditrestriktioner

I den lågräntemiljö som etablerats de senaste åren har skuldsättningen och tillgångspriserna ökat kraftigt. Kreditrestriktioner är en samlande beteckning för statens reglering av bankernas kreditgivning till hushållen.

Kreditrestriktioner

I den lågräntemiljö som etablerats de senaste åren har skuldsättningen och tillgångspriserna ökat kraftigt. Kreditrestriktioner är en samlande beteckning för statens reglering av bankernas kreditgivning till hushåll, däribland amorteringskrav och krav på kontantinsats, och är ett försök från politiken att dämpa en prisuppgång som upplevs som ohållbar.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Amorteringskrav och krav på kontantinsats är under dagens omständigheter viktiga verktyg för att hålla prisuppgången på hela bostadsmarknaden i schack, särskilt när räntenivåerna är på extremt låga nivåer.
  • Kreditrestriktioner är samtidigt ett kvitto på en misslyckad bostadspolitik som resulterat i extrem bostadsbrist och hög privat skuldsättning.