Vitt kök
Unsplash

Konceptrenoveringar

Konceptrenoveringar är en benämning som står för att enskilda lägenheter som blir lediga byggs om till hög standard.

Konceptrenoveringar

På så sätt kan fastighetsägaren höja hyran kraftigt utan att göra grundläggande investeringar i form av till exempel stambyte,renovering av tak- och fasad, fönsterbyten och nya energisystem.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Staten ska stödja finansieringen av hållbara investeringar i det befintliga hyresrättsbeståndet.
  • Staten ska gynna hållbara investeringar genom renoveringsstöd och periodiseringsfonder för löpande underhåll.
  • En ny lagstiftning krävs där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.