Vitt kök
Unsplash

Koncept­renoveringar

Koncept­renoveringar är en benämning som står för att enskilda lägenheter som blir lediga byggs om till hög standard.

Koncept­renoveringar

På så sätt kan fastighetsägaren höja hyran kraftigt utan att göra grundläggande investeringar i form av till exempel stambyte,renovering av tak- och fasad, fönsterbyten och nya energisystem.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Staten ska stödja finansieringen av hållbara investeringar i det befintliga hyresrättsbeståndet.
  • Staten ska gynna hållbara investeringar genom renoveringsstöd och periodiseringsfonder för löpande underhåll.
  • En ny lagstiftning krävs där alla försäljningar av bostadsfastigheter ska prövas av Länsstyrelsen utifrån kriterier om social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.