Knytnäve
Unsplash

Kommunala hyresgarantier

En kommunal hyresgaranti kan ställas ut för personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kan bero på att man har betalningsanmärkningar, osäker anställning och inkomst eller skulder.

Kommunala hyresgarantier

En kommunal hyresgaranti kan ställas ut för personer som har svårt att etablera sig på bostadsmarknaden. Det kan bero på att man har betalningsanmärkningar, osäker anställning och inkomst eller skulder. Kommunen går då in som borgensman för hyresgästen och garanterar att hyran blir betald i sex månader.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Den kommunala hyresgarantin är ett viktigt men underutnyttjat verktyg för bostadsförsörjningen.
  • Den kommunala hyresgarantin ska förstatligas och garantitiden förlängas till upp till ett år för att öka dess attraktivitet för både kommun och fastighetsägare.