händer håller gröna plantor
iStock

Klimatanpassning

Vårt boende sätter många fotavtryck på klimatet.

Klimatanpassning

Klimatavtrycket är högt både i byggande och förvaltning. Vi förbrukar byggmaterial, energi för transporter och uppvärmning, vatten med mera. Livscykelperspektiv behövs i högre grad både vid nybyggnad och ombyggnad. Vi måste klimatanpassa hur vi bygger och förvaltar både för att minska belastningen på klimatet och för att vara beredda på de konsekvenser (till exempel ökade regnmängder och fler skyfall) som klimatförändringarna för med sig.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Staten ska stödja hållbara investeringar för klimatanpassning av det befintliga bostadsbeståndet.