Äldre mans händer
Mostphotos

Kategoribostäder och sociala kontrakt

Särskilda boenden för äldre, studentbostäder och gruppbostäder är naturliga inslag även på en bostadsmarknad som i grunden är generell.

Kategoribostäder och sociala kontrakt

Särskilda boenden för äldre, studentbostäder och gruppbostäder är naturliga inslag även på en bostadsmarknad som i grunden är generell. Detsamma gäller att vissa bostäder behöver upplåtas till särskilda grupper till exempel med sociala kontrakt som hanteras av socialtjänsten. Kategoribostäder och sociala kontrakt ska inte förväxlas med ”social housing” som innebär att särskilda bostäder byggs för de som inte kan göra sig gällande på den ordinarie bostadsmarknaden. Under de senare åren har antalet sociala kontrakt ökat markant. Utvecklingen är en konsekvens av en långtgående försvagning av den sociala bostadspolitiken under de senaste 25 åren.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Hus med kategoribostäder och bostäder som upplåts med förtur till särskilt behövande ska vara integrerade i det vanliga bostadsbeståndet.
  • Sociala kontrakt ska fortsatt begränsas till att vara socialtjänstens bostadssociala verktyg gentemot sina klienter, som har svårt att få bostad av sociala skäl.
  • Kommunernas generella bostadsförsörjningsansvar hanteras bäst genom en stark allmännytta och ett bostadsbyggande efter behov.