Övervakningskamera
Unsplash

Kameraövervakning

Kameraövervakning kan göra att en miljö upplevs som tryggare samtidigt som övervakning kan vara integritetskränkande.

Kameraövervakning

Övervakning får därför bara förekomma om det finns ett uttryckligt behov och för ett särskilt syfte. Att det behövs övervakning är dock ett symtom på otrygghet. Reglerna för kameraövervakning kan dock vara ännu striktare för kommunala bostadsföretag som i vissa sammanhang kan betraktas som myndighetsutövare, och därmed måste ansöka om tillstånd för kameraövervakning.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Innan kameraövervakning sker ska andra lösningar för ökad trygghet prövas.