Lägenhetshus himmel
Unsplash

Investeringsstöd för hyresrätter

Idag finns ett statligt investeringsstöd till hyresrätter.

Investeringsstöd för hyresrätter

Stödet utgår för bostadsyta upp till 70 kvadratmeter, är störst för de första 35 kvadratmeterna och är villkorat med ett tak för hyran.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Investeringsstödet är ett bra sätt att stödja hyresrätter med rimliga hyror i lägen där marknaden inte levererar.
  • Det är viktigt för att upprätthålla en generell social bostadspolitik så att de bostäder som byggs är öppna för alla och inte begränsas till hushåll med låga inkomster.
  • Investeringsstödets inriktning mot små lägenheter ska förändras och göras mer generellt, för att flerbostadsbeståndet inte ska bli alltför ensidigt inriktat mot små lägenheter.