Mobiltelefon i närbild
Unsplash

Digitalisering

Fastighetsbranschen står på tröskeln till en omfattande digitalisering. Många fastighetsägare försöker finna digitala lösningar – för att spara pengar och kunna erbjuda sina hyresgäster bättre nyttor.

Digitalisering

Fastighetsbranschen står på tröskeln till en omfattande digitalisering. Många fastighetsägare försöker finna digitala lösningar – för att spara pengar och kunna erbjuda sina hyresgäster bättre nyttor. Utvecklingen går snabbt vilket gör att stora investeringar på digital infrastruktur i fastigheter kan visa sig vara föråldrade några år senare. Digitalisering kan ge lösningar som ger de boende ett ökat konsumtionsutrymme genom sänkta kostnader för boende och bostadsnära tjänster. Samtidigt kan kloka satsningar på digitalisering innebära en större nytta för hyresgästen och är något som alltfler kommer att förvänta sig av sitt boende.
 

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Alla hyresgäster ska ha tillgång till en snabb och kvalitetssäker it-infrastruktur.
  • Digitala lösningar i boendet måste utgå utifrån berörda hyresgästers önskemål och vara flexibel för att möta dagens och morgondagens hyresgästbehov.
  • Digitalisering ska främja enskilda hyresgästers trygghet samt deras möjlighet att fritt välja och ändra bland de tjänster de utnyttjar.