Flyttlådor
Unsplash

Bostadsbrist

Brist på bostäder hindrar människor och samhället att växa och utvecklas.

Bostadsbrist

Merparten av landets kommuner har brist på bostäder. Boverket beräknar att det behöver byggas en halv miljon lägenheter per år fram till 2025, vilket är långt ifrån dagens byggtakt.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Staten måste ta ett tydligare nationellt ansvar för både planeringen och finansieringen av bostadsbyggandet.
  • Det behövs en regional bostadsplanering som gör att alla kommuner tar gemensamt ansvar för bostadsförsörjningen.