Sveriges Rikes lagbok
Hyresgästföreningen

Bosättningslagen

Bosättningslagen kom till som ett resultat av den ovanligt höga flyktinginvandringen 2015 och stipulerar att alla kommuner ska dela på mottagandet av de nyanlända, enligt vissa kvoter baserat på kommunens arbetsmarknadssituation, med mera.

Bosättningslagen

Bosättningslagen kom till som ett resultat av den ovanligt höga flyktinginvandringen 2015 och stipulerar att alla kommuner ska dela på mottagandet av de nyanlända, enligt vissa kvoter baserat på kommunensarbetsmarknadssituation, med mera.
 

Hyresgästföreningen anser att:

  • Bosättningslagen är ett viktigt verktyg för en solidarisk hantering av Sveriges mottagande av nyanlända.
  • Kommuner ska inte kunna köpa sig fria från sin kvot genom avtal med andra kommuner.
  • När kommunen uppfyller sina plikter enligt bosättningslagen ska lösningar sökas på fler ställen än allmännyttan, exempelvis bland privata värdar och genom köp av bostadsrätter.