Bilden föreställer par som flyttar
Foto: iStockphoto

Boendekostnader

Till skillnad från i många andra länder är hyreslägenheter i Sverige oftast fullt utrustade med köks- och badrumsinredning och underhåll, värme och varmvatten ingår i hyran.

Boendekostnader

Hyresgäster betalar i snitt 28 procent av disponibel inkomst i hyra, betydligt mer än boende i äganderätt och bostadsrätt. En tredjedel av hyran går till kostnader som är beroende av taxor och avgifter för värme, el, VA och avfall.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Hyrans andel av disponibel inkomst inte ska överstiga 25 procent.
  • Det behövs en skattereform som gör beskattning av boende i hyresrätt mer likvärdig med andra upplåtelseformer.
  • Hyresgäster måste ges ett större inflytande och större möjligheter att själv välja till- och frånval utan att det innebär att tvingas betala flera gånger för samma sak.
  • Taxebundna avgifter för värme, el, VA och avfall ska inte utan vidare transporteras vidare till hyresgästerna.
  • Förhandlings- och bruksvärdessystemet är hyresgästernas verktyg för att garantera skäliga boendekostnader också i tider av bostadsbrist.
  • Det bästa skyddet mot höga boendekostnader är ett tillräckligt utbud av bostäder, och en marknad där hyresgästerna har många alternativ att välja mellan. För det krävs en statlig och kommunal politikför ett bostadsbyggande efter behov.