kvinnor skrattar, målar, renoverar, stege
iStock

Boendeinflytande

Hyresgäster ska ha möjlighet att påverka sin hemmiljö.

Boendeinflytande

Det är hyresgästen som är experten på att bo just där. Inflytande över det egna hemmet och den gemensamma hemmiljön är viktigt för trivseln, oavsett om det handlar om val av köksutrustning, utformningen av gården eller
omfattande renoveringar.

 
Hyresgästföreningen anser att:

  • Hyresgästernas möjligheter att tillsammans påverka sin boendemiljö bör ökas genom boinflytandeavtal.
  • Man bör utveckla möjligheterna att påverka kvalitet och utrustning i hemmet genom till- och frånval som inte innebär att hyresgästen tvingas betala två gånger.
  • Hyresgästernas inflytande vid ombyggnad bör öka genom stärkt lagstiftning.