Begränsningar i hyresavtal av antalet boende i lägenheten

På senare år har det blivit vanligt att hyresvärdar i hyreskontrakt begränsar antalet personer som får bo i lägenheten.

Bristen på bostäder har lett till en allt större trångboddhet. Villkor i hyreskontraktet som reglerar hur många som får bo i en lägenhet kan i sig inte leda till att hyresavtalet upphör. Däremot ligger det i sakens natur att många hyresgäster på en liten area kan innebära ett större slitage och en ökad förbrukning av vatten mm samt störningar, men inte nödvändigtvis. Det i sig kan vara skäl för uppsägning, men inte att antalet hyresgäster överstiger vad som föreskrivs i kontraktet.

Hyresgästföreningen vill/tycker:

  • Trångboddheten är ett stort problem för både individer och samhälle. Men det löses inte med begränsningar i hyresavtalet om max antal boende i lägenheten.
  • Det behöver byggas många fler hyresrätter. Också hyresrätter som lämpar sig för större hushåll. Idag finns nästan alla större bostäder i ägda småhus.