ungt par plockar in disk i diskmaskin
iStock

Andelsägar­lägenheter

Andelsägarlägenhetsmodellen är en ny boendeform som innebär att bostadsbolag äger en fastighet tillsammans med de boende. Vid en ombildning blir hyresgästerna andelsägare.

Andelsägar­lägenheter

Andelsägarlägenhetsmodellen är en ny boendeform som innebär att bostadsbolag äger en fastighet tillsammans med de boende. Vid en ombildning blir hyresgästerna andelsägare. Detta innebär att bostadsbolaget har kvar hela ansvaret och inflytandet över fastighetens förvaltning och underhåll. Konceptet har kritiserats av jurister bland annat för att avtalet ger de enskilda andelsägarna ett dåligt skydd på grund av bostadsbolagets ensidiga beslutsrätt, bristen på insyn och avsaknaden av möjligheten att påverka. Denna form av andelsägande ska inte förväxlas med ägarlägenheter eller när man äger en andel i till exempel ett fritidshus. Konceptet har till exempel genomförts som en försöksverksamhet i det kommunala bostadsföretaget Botkyrkabyggen.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Konceptet med andelsägar­lägenheter innebär stor otrygghet för de boende. Metoden innebär en risk för att konsumentintresset inte tillgodoses och är därför inte särskilt lämplig för enskilda bostadshyresgäster. Konceptet innehåller inte några skyddsregler eller regler om inflytande, vilket finns i de etablerade boendeformerna.
  • Hyresgäst­föreningen anser inte att andelsägar­lägenheter är en långsiktigt hållbar upplåtelseform.
  • Hyresgäst­föreningen tycker det är bra att bostadsområden byggs med blandade upplåtelse- och boendeformer men otrygga boenden och juridiska gråzoner löser inte problemen.