Hyreshus
Mostphotos
Hyreshus.

Allbolagen

2011 års lagstiftning om allmännyttan innebar i huvudsak två förändringar: Självkostnadsprincipen ersattes och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffades.

Allbolagen

2011 års lagstiftning om allmännyttan innebar i huvudsak två förändringar: Självkostnadsprincipen ersattes med att kommunala bostadsbolag ska komplettera sitt allmännyttiga syfte med att drivas efter affärsmässiga principer, och allmännyttans hyresnormerande roll avskaffades – bruksvärdet utgörs nu av alla förhandlade hyror oavsett ägare. Utdelning från bolagen till ägaren (kommunen) regleras i paragraferna 3, som hanterar resultat, 4 som reglerar utdelning av reavinst, och 5 för utdelning motiverat med finansiering för bostadssociala ändamål.

Hyresgästföreningen anser att:

  • Paragraf 5 har använts för att tömma bostadsbolagen på resurser och ska strykas ut ur allbolagen.
  • Vinster från resultat och försäljning ska stanna i bostadsbolagen för att återinvesteras i nyproduktionoch renovering.
  • Allbolagen ger fortsatt stort utrymme för allmännyttan att agera på ett långsiktigt och socialtansvarstagande sätt.
  • Allbolagen garanterar hyresgästernas inflytande i de kommunala bolagen.