Gothenburg_airbnb_logo
Adobe Stock

Airbnb och annan korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning genom tjänster som exempelvis Airbnb har ökat på senare år, särskilt i besökstäta städer runt om i världen.

Airbnb/korttidsuthyrning

Korttidsuthyrning genom tjänster som exempelvis Airbnb har ökat på senare år, särskilt i besökstäta städer runt om i världen. Korttidshyresgäster, som ofta är turister, kan efterfråga tillen högre hyra än den som bor permanent.

Det här är en historisk anledning till att upprätthålla skarpa gränser mellan hotell och bostäder. När gränsen upphävs riskerar bostadsutbudet i allt
högre utsträckning att vändas till korttidshyresgästen, om staden är attraktiv för besökare.

Hyresgäst­föreningen anser att:

  • Boende i andra hand och/eller med korttidskontrakt aldrig kan bli ett tryggt boende med villkor som motsvarar kraven på ett eget boende.
  • Gynnsamma villkor för korttidsuthyrning av bostad eller del av bostad ger en hotellifiering av bostadsbeståndet som tränger undan bostäder för normalt boende och gör det dyrare att bo. Det svenska systemet med upplåtelseformer som syftar till att den som står på kontraktet också ska bo där kan bidra till att förhindra hotellifiering.
  • I flerbostadshus innebär många korttidsuthyrningar sämre möjligheter att skapa en trygg och bra förvaltning och boendemiljö.