Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bild på en hyreshusfasad
Oscar Nord/Unsplash

Finns det några regler för hur ofta man får ha fest eller spela musik efter kl. 22.00?

Hur ofta får du anordna fester hemma i din lägenhet? Och hur hög får musiken vara efter kl. 22.00? Svaren verkar vara olika beroende på vem man frågar. Men finns det några tydliga regler?

Nej, det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik. 
 
Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.​ Om du ska ha fest bör du tala om det för dina grannar i god tid, så att de är förberedda. Då är chansen större att de har överseende med att det låter lite extra just den kvällen. Använd ditt goda omdöme och ta hänsyn till att du bor nära andra människor. 

Om du blir störd av dina grannar kan du börja med att prata med grannarna. De kanske inte ens är medvetna om att de stör dig. Om ni inte kan komma överens ska du ta upp frågan med hyresvärden.

Hjälper inte en felanmälan till hyresvärden kan du göra en ansökan till hyresnämnden. Men diskutera med Hyresgästföreningen först! Vi kan hjälpa dig att göra en bedömning om störningarna är så allvarliga att du har möjlighet till framgång. 

Hyresnämnden kan besluta att värden ska göra något åt störningarna. Det gäller dock bara om störningarna är så allvarliga att de klassas som en störning i lagens mening. I alla sådana här fall är det viktigt att kunna bevisa hur allvarliga störningarna är. Ett tips är att anteckna varje gång du har blivit störd så att det finns en klar bild över störningarnas omfattning. Skriv upp datum, veckodag, klockslag och hur länge störningen pågår. 

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.