Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Bild på en hyreshusfasad
Oscar Nord/Unsplash

Finns det några regler för hur ofta man får ha fest eller spela musik efter kl. 22.00?

Hur ofta får du anordna fester hemma i din lägenhet? Och hur hög får musiken vara efter kl. 22.00? Svaren verkar vara olika beroende på vem man frågar. Men finns det några tydliga regler?

Nej, det finns inga tydliga regler för hur ofta man får ha fest eller hur sent man får spela musik. 
 
Huvudregeln är att du inte får störa andra hyresgäster, varken på dagen eller natten.​ Om du ska ha fest bör du tala om det för dina grannar i god tid, så att de är förberedda. Då är chansen större att de har överseende med att det låter lite extra just den kvällen. Använd ditt goda omdöme och ta hänsyn till att du bor nära andra människor. 

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.