Påverka vid upprustning

När hyresvärden bestämmer sig för att bygga om påverkar det dig som bor i huset. Det bästa vid en ombyggnadsprocess är när du och alla andra hyresgäster får vara delaktiga från början. Och ni får mest inflytande när det sker i samråd med värden. Den här guiden riktar sig främst till dig som är förtroendevald men kan även vara intressant för dig som hyresgäst. För att ombyggnadsprocessen ska bli så bra som möjligt har vi satt ihop några praktiska råd.

Ligg steget före

Så fort du hör att en ombyggnad på gång – ta reda på vad som planeras och kontakta Hyresgästföreningens förhandlare. Då kan förhandlaren, i samband med hyresförhandlingarna, fråga hyresvärden om deras ombyggnadsplaner och få mer insyn. Hyresgästföreningen gör även egna analyser för att bedöma vilka fastigheter som kan vara i behov av ombyggnad.

Informera om vad som händer

För att alla boende i området ska känna sig delaktiga är det viktigt att informera löpande om allt som sker. Bjud in till möten, skapa en facebookgrupp eller använd andra sätt. Ha flera kontaktpersoner som hyresgästerna kan vända sig till med sina frågor. Ta gärna hjälp av personal från Hyresgästföreningen som sitter inne med expertkunskaper och kan stödja hyresgästerna i området. Glöm inte bort lokal media – ibland kan det vara smart att använda dem i opinionsbildande syfte.

Använd den lokala hyresgästföreningen

Den lokala hyresgästföreningen i området är en perfekt plattform för arbetet kring ombyggnaden. Ta vara på kontaktnätet som föreningen har med hyresgästerna. Finns det ingen lokal förening så kan man passa på att starta en sådan. Utse en arbetsgrupp som representerar hyresgästerna i dialogen med fastighetsägaren. Se till att ta vara den specialkompetens som kan finnas bland hyresgästerna.

Undersök möjligheten till samråd

När ett hus eller ett helt fastighetsbestånd står inför en ombyggnad kontaktar Hyresgästföreningen hyresvärden för att undersöka möjligheten till samråd. Så fort det går kallar vi alla berörda hyresgäster till ett informationsmöte om den kommande ombyggnaden och berättar vilka rättigheter de har.

December 2017 har Hyresgästföreningen och branschorganisationen tagit fram en gemensam mall för samråd. Mallen har till syfte att underlätta för hyresgäster och hyresvärden att lättare komma överens om hur ett samråd ska gå till. 

Det är viktigt att ingen hyresgäst skriver på några godkännanden om ombyggnad till värden innan alla förutsättningar är klara.

En ombyggnadsprocess med tydlig prislapp

Målsättningen är att få till en ombyggnadsprocess där hyresgästerna är delaktiga hela vägen genom samråd, och där parterna gemensamt kommer överens om ett förslag till ombyggnad. Såväl planlösningar som olika ombyggnadsnivåer ska vara kopplade till en tydlig prislapp med hyresnivåer efter ombyggnaden.