Vad bör värden informera mig om vid en upprustning?

Om hyresvärden vill bygga om måste han lämna skriftlig information till den eller de hyresgäster som berörs av planerna, men det finns inga uttryckliga krav på innehållet. Däremot är det viktigt att varje hyresgäst får klart besked om vilka åtgärder hyresvärden vill utföra. Och den tänkta hyresnivån efter själva upprustningen.

Hyresvärden måste alltid lämna skriftlig information till hyresgästerna vid en planerad upprustning, men det finns inga direkta krav på innehållet. Men för att du ska kunna ta ställning till hyresvärdens planer bör du få reda på.

  • Vilka fastigheter som ska byggas om.
  • Vad som ska göras i din lägenhet.
  • Om du som hyresgäst kan välja vad som ska göras i din lägenhet.
  • Vad som ska göras i gemensamma utrymmen, till exempel tvättstugor.
  • När ombyggnationen ska göras.
  • Om du kan bo kvar eller om du behöver flytta till ett tillfälligt boende.
  • Om ni hyresgäster får möjlighet till inflytande i en så kallad samrådsgrupp.
  • Vilken hyra hyresvärden tänker begära efter ombyggnaden.
  • Vem du ska vända dig till om du har frågor.

Ställ frågor till hyresvärden om du inte får all information eller om du har fler egna funderingar. Begär beskrivningar och ritningar på vad som ska göras. Be att få svaren skriftligt. Då kan du visa vad som har sagts ifall ni blir oense om någonting längre fram.

Hittade du inte vad du sökte?