Höjs hyran automatiskt efter ett stambyte?

Bara ett stambyte höjer inte hyran. Det räknas som underhåll och inget som höjer hyran.

Men ett stambyte är ett omfattande ingrepp i lägenheten vilket gör att många hyresvärdar passar på att i samband med stambytet renovera kök och badrum och på så vis höja standarden i lägenheten. För att få göra det måste hyresvärden ha hyresgästernas eller hyresnämndens godkännande. I samband med att standarden höjs kan även hyran höjas.

Den nya hyran beror på hur mycket bättre standarden blivit lägenheten. Om Hyresgästföreningen har en så kallad förhandlingsordning med hyresvärden sker en förhandling om en eventuellt ny hyra.

Hittade du inte vad du sökte?