Minska brandrisken

I ett flerfamiljshus är brandsäkerheten allas ansvar och med enkla medel kan vi tillsammans minska risken för att det ska börjar brinna. Ansvaret ligger både hos mig som hyresgäst och hos fastighetsägaren.

Några enkla saker som du kan göra direkt:

 • Kontrollera att din brandvarnare fungerar, annars får hyresvärden byta ut den om den är trasig.
 • Ha både brandfilt och brandsläckare hemma.

Skulle olyckan vara framme och du inte kan hantera situationen – påkalla hjälp!

Två levande ljus på fönsterbrädaSläck ljusen

”Du ligger i sängen, tittar på den fina ljuslyktan som brinner i fönstret och somnar. Plötsligt tjuter brandlarmet för fullt. Nu är det bråttom!”

Det är otäckt men det går att förhindra väldigt enkelt - lämna aldrig levande ljus obevakade. Ställ dina ljus långt från gardiner och bordsdukar. 

Fimpa ordentligt

En vanlig brandorsak är glöden från cigaretten. Om du röker:

 • Släck cigaretten ordentligt, häll gärna lite vatten på fimparna.
 • Tänk på var du är när du röker. Rök inte i sängen, soffan eller över huvud taget om du är sömnig! Varje år startar ett 100- tal eldsvådor i sängen där rökningen är den vanligaste orsaken. Det är lätt hänt att cigaretten – eller bara lite glöd – fastnar i lakan eller i täcken. 

Ta det kallt i köket

”Stekaren Olle testar en ny wok när oljan plötsligt fattar eld. Panik utbryter! Han häller vatten i pannan och vrider på köksfläkten. Oj, nu brinner det i köket!”

 • Om det brinner i kastrullen eller stekpannan – lägg på ett lock, ta bort pannan från spisen och stäng av värmen.  Häll aldrig vatten på brinnande olja. Vattnet får elden att explodera
 • Stäng av köksfläkten om den är på – matfettet som samlas i filtret brinner lätt. Elden kan sprida sig i ventilationssystemet annars.Ta det som en rutin att kolla så allt är avstängt när du lämnar köket – både spisplattor och ugnen. Rengör även spisfläkt regelbundet.

Håll brandfaran ute

Bränder uppstår sällan av sig själv. Ibland börjar de av en ren olyckshändelse men ibland genom pyromani eller rent sabotage. För att minimera riskerna:

 • Håll alla utrymmen låsta till exempel förråd, garage och soputrymmen.
 • Töm trappuppgångar och korridorer från lösa föremål – de kan blockera utrymningsvägar, men även användas av den som vill starta en brand.
 • Ställ cyklar och barnvagnar på avsedda platser.
 • Hjälps åt att ha koll, ta en runda med jämna mellanrum.

Vänta inte – agera!

 • Ser du rök – agera!
 • Misstänker du att det brinner, ring 112.
 • Räddningstjänsten ställer en rad frågor till dig: Vad har hänt? Var befinner du dig? Och så vidare. Lägg inte på förrän de säger att du kan göra det.
 • Varna andra i huset som kan vara i fara, om det finns tid.
 • Om ni är flera, se till att hjälpas åt. Hjälp dem som inte kan ta sig ut själv. Men ta inga risker.
 • Om det redan brinner – stäng alla dörrar och fönster. Då hindrar du att farlig rök sprids och dessutom ger mindre syre till elden. 
 

Som lokal hyresgästförening kan ni göra ännu mer:

 • Dela ut information om brandsäkerhet på flera språk.
 • Bjud in alla boende till en utbildning om brandsäkerhet – samarbeta gärna med Räddningstjänsten.
 • Knacka på hos grannar, fråga om det finns fungerande brandvarnare hos alla.

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.