Lägenheten

Din första hyresrätt

Det är mycket att tänka på när du flyttar till ditt första hem. Här har vi samlat några goda råd.

Minska brandrisken

I ett flerfamiljshus är brandsäkerheten allas ansvar. Med enkla medel kan vi tillsammans minska risken för brand.

Tillträde till din lägenhet

Ibland behöver lägenheter renoveras men har värden och hantverkare rätt att gå in i din lägenhet utan ditt tillstånd?

Korta filmer om ämnet

Sök