Din rätt att bo kvar

Huvudregeln är att du som hyresgäst – med ett förstahandskontrakt – har ett starkt besittningsskydd, det vill säga rätten att bo kvar. Här benar vi ut vad som gäller om din hyresvärd vill säga upp hyresavtalet.

Om du inte flyttar när hyresvärden sagt upp ditt hyresavtal så måste värden vända sig till hyresnämnden. Det måste ske inom en månad från det att avtalet är uppsagt. Därefter kallar hyresnämnden till sammanträde och bestämmer om avtalet ska upphöra eller inte.

Allt det här tar tid så fortsätt betala din hyra som vanligt under tiden! Ta kontakt med oss så fort som möjligt. Vid sådana här tillfällen är det skönt att vara medlem hos oss – våra jurister för din talan i hyresnämnden och stöttar dig hela vägen.

Även om du skött dig exemplariskt som hyresgäst så finns det ibland tillfällen när du inte kan bo kvar. Det kan till exempel handla om att:

  • Huset ska rivas.
  • En större ombyggnad ska göras på huset.
  • Värden vill ändra hur lägenheten ska användas, den ska inte längre vara en bostad.
  • Du hyr en bostadsrätt och bostadsrättshavaren ska sälja bostaden eller flytta in själv.

Ingen rätt att bo kvar

Om du inte har ett förstahandskontrakt kanske du har hittat andra sätt att få tak över huvudet, exempelvis att du hyr i andra hand. I den typen av boende har du tyvärr inte samma trygghet. När hyrestiden löper ut blir du tvungen att flytta - du har ingen rätt att få bo kvar. De boendeformer - där du inte har rätten att bo kvar - är när du:

  • Bor i andra hand och hyr lägenheten i mindre än två år. Som andrahandshyresgäst får du aldrig besittningsskydd gentemot hyresvärden, däremot kan du få det mot förstahandshyresgästen.
  • Hyr ett möblerat rum och avtalet upphör inom nio månader.
  • Är inneboende, vilket betyder att du hyr en del av någon annans bostad.
  • Hyr en lägenhet som är för fritidsboende och hyr den en kort tid, kortare än nio månader.
  • Är delaktig i ett kontraktsbrott och hyresavtalet sägs upp.
  • Har avtalat bort besittningsskyddet med din hyresvärd. Om du gör en sådan överenskommelse vid inflyttningen måste avtalet ibland godkännas av hyresnämnden för att den ska gälla. 

När hyrestiden har gått ut är det dags att hitta ett nytt boende. Om du inte flyttar ut så kan hyresvärden vända sig till kronofogden och begära handräckning. Det innebär att du blir vräkt.