Kommentera på nätet – gör avtryck

Dina kommentarer och inlägg på nätet kan få stort genomslag. Du kan påverka opinionen genom att vara aktiv i kommentatorsfält på internet . Det som sägs i artikelkommentarer på nätet ses ofta som ”den allmänna opinionen” och följs av olika media.

Öka effekten

Det går utmärkt att själv göra avtryck i kommentatorsfälten, men effekten blir ännu större om flera personer förstärker varandras kommentarer. Prata ihop dig med vänner och bekanta, kom överens om hur ni tipsar varandra, tillexempel i en facebookgrupp eller via mejl. Kommentera samma artiklar och skapa ett flöde som sätter avtryck – tio minuter några gånger i veckan ger stor effekt.

Välj tidningar och andra medier att bevaka

Lokaltidningar och lokalradio ger ofta stor utdelning eftersom dessa medier brukar ha ett stort intresse för kommentatorer med lokalkännedom. Ett annat tips är att du väljer medier som ofta bevakar bostadsfrågor eller tidningar som du vill påverka för att prata om bostadsfrågorna från ditt perspektiv.

Hitta sökord som kopplar till bostadsfrågan

För att hitta artiklarna som du vill kommentera – använd sökfälten på tidningars webbplatser, allmän sökmotor och tänk på sökorden. Genom att söka på bostad eller hyresrätt hittar man en del artiklar men det går också att söka på annat som är kopplat till bostadsfrågan. En artikel om ortens framtid kan till exempel få kommentarer om hur bostadsbristen hindrar tillväxten.

Skriv kommentarerna med egna ord

Det viktigaste är att du skriver med dina egna ord. Det ger dina kommentarer en större trovärdighet. Det behöver inte vara långt och välformulerat, det viktiga är att det blir av. Kommentarer tas ofta mer på allvar om det kommer från en engagerad individ än från en organisation så skriv gärna under med eget namn. Många tidningar har en strikt policy att inte publicera kommentarer som en inte har en tydlig avsändare.

Använd #

Symbolen # kallas för hashtagg. Med det tecknet taggar du dina inlägg och kommentarer på nätet och gör dem mer synliga och sökbara för alla som är intresserade av samma frågor som du. Ett bra tips är att inte skapa nya namn på hashtaggar utan använd taggar som redan är etablerade. Några exempel på hashtaggar som du gärna kan använda är:

#flerhem  #bopol  #svpol  #EttBraHem

Det du gör är att efter din facebook-status, dina twitterinlägg, instagrambilder eller på andra ställen där du kommenterar bostadsfrågor avsluta med en hashtagg, exempelvis #flerhem

När du använder #flerhem så samlas allt på sajten flerhem.nu – en sajt som skapar debatt och påverkar. En sajt som Hyresgästföreningen dessutom står bakom. 

 

 

Vill du också göra skillnad?

När du engagerar dig i Hyresgästföreningen kan du verkligen göra skillnad och förbättra både för dig själv och för andra hyresgäster.