Information om cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre webbupplevelse och för att mäta hur webbplatsen används. Vad hanterar vi för data

Nycklar i en nyckelknippa
Rawpixel/Unsplash

Jag vill byta lägenhet. Vad krävs och hur gör jag?

Lägenhetsbyte är när du byter hyresrätt med en annan hyresgäst. I hyreslagen kallar man det för en form av överlåtelse. För att få byta bostad med en annan hyresgäst krävs hyresvärdarnas godkännande, eller hyresnämndens tillstånd. Den 1 oktober skärps reglerna för när du kan byta din hyresrätt och vad som händer om du betalar eller tar emot betalning i samband med bytet.

Vill du ha en större, mindre eller billigare? Ska du arbeta på annan ort eller vill du byta till en lägenhet som ligger närmare ditt arbete? Alla dessa anledningar kan räcka som skäl för att byta lägenhet. Lämna in en bytesansökan till värden. 

Nedanstående anledningar räcker oftast som skäl för att få byta lägenhet: 

  • Du behöver en större lägenhet till exempel för att du ska få barn. 
  • Du behöver en mindre lägenhet. 
  • Du vill ha en billigare lägenhet. 
  • Den lägenhet du vill byta till ligger närmare ditt arbete. 
  • Du ska arbeta eller studera på en annan ort. 

Det finns ingen tidsgräns för hur länge du måste bo i en lägenhet innan du kan byta den. Efter den sista september 2019 krävs synnerliga skäl för att få byta bostad om du bott kortare tid än ett år. Synnerliga skäl kan var att en hyresgäst på grund något oväntat, exempelvis dödsfall i familjen, har ett mycket stort behov av att omgående få en mindre lägenhet eller att flytta till en annan ort. Ett annat exempel kan vara att hyresgästen förlorat jobbet och inte har ekonomisk möjlighet att betala hyran för sitt nuvarande boende.

Det finns det några krav för att du ska få byta. Du får inte begära pengar för bytet. Och den som ska ta över din lägenhet måste vara skötsam och kunna betala hyran. 

Gör så här för att byta lägenhet 

Om ni är två personer som vill byta lägenhet med varandra ska båda lämna in varsin bytesansökan till sina hyresvärdar. 
 
Om värdarna går med på bytet, gör ni en överlåtelse. Antingen skriver du kontrakt med din bytespartners värd eller så antecknar de båda värdarna överlåtelsen i värdens exemplar av hyresavtalet. 

Om någon av värdarna säger nej till bytesansökan kan den person som får ett nej ansöka om tillstånd till bytet hos hyresnämnden. Hyresnämnden ska ge tillstånd om den som ansöker om byte har beaktansvärda skäl eller synnerliga skäl. Den nya hyresgästen ska också ha ekonomiska förutsättningar att betala hyran och vara en ordningsam person. 

Kan jag byta min hyresrätt mot en bostadsrätt?

Fram till sista september 2019 har det funnits en teoretisk möjlighet till detta. Efter 1 oktober 2019 finns ingen möjlighet att byta en hyresrätt mot en bostadsrätt eller annat ägt boende.

Kan värden ändra hyresavtalet när jag ska byta lägenhet? 

Nej, din värd har inte rätt att ändra villkoren i hyresavtalet bara för att du byter lägenhet. Om din hyresvärd vill ändra villkoren, får frågan tas upp först efter bytet. 

Hyresvärden påstår att jag fått pengar för att byta min bostad, det stämmer inte. Kan de neka mig att byta bostad?

Ett byte kan nekas om det finns anledning att anta att otillåten ersättning förekommit med bytet. Din hyresvärd har bevisbördan för att du faktiskt fått otillåten ersättning men det räcker att det finns goda grunder att misstänka att ersättning förekommit. Det kan till exempelvis vara om den bostad du vill byta med använts för lägenhetsbyten flera gånger tidigare. Eller om någon av bytesparterna nyligen köpt en bostadsrätt eller villa, och de inte verkar planera för att bo i lägenheten som de vill byta.

Får värden ta ut avgifter när jag ska byta lägenhet, till exempel för att byta namnskyltar och liknande? 

Nej. Du ska inte betala några avgifter till värden för bytet. Om värden inte släpper kravet bör du som medlem kontakta oss på Hyresgästföreningen för att få hjälp. 

Som medlem i Hyresgästföreningen kan du alltid kontakta oss om du vill ha mer information.