Kan värden neka bytet för att den nya hyresgästen har blivit arbetslös?

Värden kan neka bytet om det finns risk för att den nya hyresgästen inte kan betala hyran.

Ibland godkänner värden att den nya hyresgästen lämnar en säkerhet, till exempel att någon annan går i borgen för avtalet.

Om värden inte godkänner bytet kan ni ansöka i hyresnämnden att få tillstånd till bytet. Då krävs att ni har beaktansvärda skäl för att byta, och att bytet inte medför påtagliga problem för värden.

Hittade du inte vad du sökte?