Flytta

Vilka krav kan värden ställa vid en flytt?

Vad anses som normal slitage i en lägenhet? Vilket ansvar har du och hos vem ligger bevisbördan?

Besiktning - så funkar det

Normalt besiktas lägenheten i samband med flytt. När du flyttar in - be om en kopia av protokollet och jämför med ...

Korta filmer om ämnet

Sök